ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 139/2017

Αρ.Απόφασης 139/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ : « Α ποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης του ΥΠ5 με τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του Αποχετευτικού
Δικτύου Ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
οικισμού Αριδαίας» της Πράξης «Αποχετευτικό Ακαθάρτων και ΕΕΛ
Οικισμού Αριδαίας-Β΄Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5003926. Έγκριση της
προεκτίμησης αμοιβής για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png