ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 271/2017

Αρ.Απόφασης 271/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαπίστωσης
Βλαβών από ανωτέρα βία για το Έργο ‘Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγ-
χρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού’»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png