ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 260/2017

Αρ.Απόφασης 260/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο ‘Συντή-
ρηση και Παρεμβάσεις σε γήπεδα του Δ.Δ. Αριδαίας του Δή-
μου Αλμωπίας”.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png