ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 249/2017

Αρ.Απόφασης 249/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συ-
νοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με σφραγι-
σμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png