ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 247/2017

Αρ.Απόφασης 247/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τί-
τλο «Μελέτη για την κατασκευή κτιρίου υποδοχής και κτιρί-
ου ομαδικής λουτροθεραπείας χαμηλής ενεργειακής κατανά-
λωσης στο χώρο εισόδου στον τομέα Α των Λουτρών Λουτρα-
κίου».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png