ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 234/2017

Αρ.Απόφασης 234/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ 10ο: ΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κα-
τακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Ασφαλτό-
στρωση Δ.Ε. Εξαπλατάνου”.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png