ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 230/2017

Αρ.Απόφασης 230/2017 Εκτύπωση
 
Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητι-
κών κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ
και της ΔΗΚΕΑ για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με ηλεκτρονι-
κό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό» με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png