ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 221/2017

Αρ.Απόφασης 221/2017 Εκτύπωση
 
Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση
προσφυγής του Δήμου κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και της με αριθμ. πρωτ. 3682/23-9-2010 απόφασης
περί επιβολής προστίμου για υδατοφράγματα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png