ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΚΕ.Κ.Π.-Α. arrow ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

                                                                                                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ   20ης

  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας»


ΘΕΜΑ 4ο׃ ׃   Κατάρτιση πίνακα  τελικής κατάταξης για την πρόσληψη καθαριστή/στριας  στο Δημοτικό Σχολείο και  Νηπιαγωγείο Κωνσταντίας   με σύμβαση μίσθωσης έργου για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png