ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Λ. Μ. Αλεξάνδρου 12, Εξαπλάτανος

Ταχ. Κώδ. :58400

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350325

FAX : 2384041000

 

                              

         Εξαπλάτανος  17  / 10 / 2017

              Αρ. Πρωτ.:  26352

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ.  1715

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Λουτρακίου και  Ξιφιανής

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υπο παρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας με θέμα "Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας" σύμφωνα με την οποία "Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να μην είναι εργάσιμες απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορούν να λειτουργήσουν την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να είναι Μεγάλη Παρασκευή, η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει το μεγάλο Σάββατο "

4) Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών:

α) Λουτρακίου του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου 2017, να διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 (από τις 14.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ.) και

β) της Ξιφιανής του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου 2017, να διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 (από τις 07.30 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.)

λόγω της αργίας της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.  

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.       Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2.       Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς

3.       Πρόεδρο Τ.Κ. Λουτρακίου

4.       Πρόεδρο Τ.Κ. Ξιφιανής

5.   Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

6.   Δ/νση Οικονομικών

7.  Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png