ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      

          Σας καλούμε να έρθετε  στις   11  Οκτωβρίου,  του έτους 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

 

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

2

Έγκριση πρακτικών  ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του  ΚΕΚΠΑ και της  ΔΗΚΕΑ για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

3

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση στις 16/10/2017  στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης έφεσης του Δήμου κατά της υπ΄ αριθμ. 146/2014 απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου Έδεσσας.

 

4

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση  προσφυγής του Δήμου κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της με αριθμ. πρωτ. 3682/23-9-2010 απόφασης περί επιβολής προστίμου για υδατοφράγματα.

 

5

Κατακύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΚ  ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ”.

 

6

΄Εγγραφο  (αριθμ. πρωτ. 23245/22-9-2017) του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας, για την άσκηση ενδίκων μέσων και των προβλεπόμενων ενεργειών εις βάρος νομικών και φυσικών προσώπων, κατόπιν της αριθμ. 90/2015  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας. 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png