ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  26  Σεπτεμβρίου,  του έτους 2017,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1

Ανατροπές Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης  

 

2

Εισήγηση για την 12η  αναμόρφωση προϋπολογισμού - τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2017.

 

3

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

4

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην  σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Θεοδωρακίου.

 

5

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ”.

 

6

Έγκριση   πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

 

7

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

 

8

΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου για το έργο “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου  Αλμωπίας”.

 

9

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ” (7.000,00 ευρώ).

 

10

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” (7.000,00 ευρώ).

 

 

11

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ” (7.000,00 ευρώ).

 

12

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ” (3.840,00 ευρώ).

 

13

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ” (6.925,19 ευρώ).

 

14

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ” (4.124,13 ευρώ).

 

 

15

Ακύρωση της  αριθμ.   147/2017     απόφασης   Οικονομικής  Επιτροπής, που αφορά απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου  “Ελαιοχρωματισμοί στη Σχολική Κοινότητα του ΓΕΛ Αριδαίας”  και εκ  νέου απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου σε άλλον ανάδοχο. 

 

16

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 298/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας – Λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης.

 

17

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης σε εκτέλεση της με αριθ.16/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλμωπίας – άσκηση ενεργειών.

 

 

18

 ΄Εγγραφο  του Τμήματος Οικονομικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας,  για ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν  θέματα  της  ΔΕΥΑΑ.

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png