ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
 
Διεύθυνση Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , 
Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Ενημερώνουμε τους  πολίτες του Δήμου μας , ότι  προκειμένου να αιτηθούν βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ , θα πρέπει να καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας την συνημμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά και την σχετική υπ. δήλωση κατά περίπτωση του Ν. 2130/93. Η Βεβαίωση χορηγείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1943/1991 & του άρθρου 4 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση" του Ν. 2690/1999 " ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ" όπως αυτοί ισχύουν σήμερα , καθώς και σύμφωνα με την  λοιπή  ισχύουσα νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png