ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΕΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΕΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

 

1.Περίληψη Διακήρυξης

2.Μελέτη 

3.ΤΕΥΔ 

4.ΕΣΥ

 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

 

1. Περίληψη διακήρυξης μαζί με ορθή επανάληψη

2. Μελέτη

3. ΤΕΥΔ

4. ΕΣΥ 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png