ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 19-06-2017

 

Αριθμ. Πρωτ: 13481

 

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

:

:

:

:

:

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843-50232

23840-21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος  του Ιωσήφ

2. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου

3. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή

4. Χουρσόγλου  Χρήστος  του Δημητρίου

5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου

6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου, και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.

                 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου, Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου, Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

           Σας καλούμε να έρθετε  στις  23  Ιουνίου,  του έτους 2017,  ημέρα Παρασκευή   και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

 

2

΄Εγκριση Όρων Δημοπράτησης για το έργο “Συντήρηση και παρεμβάσεις σε γήπεδα των ΔΔ   Εξαπλατάνου, Προμάχων & Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας”. 

 

3

΄Εγκριση Όρων Δημοπράτησης για το έργο “Κατασκευή Αθλητικού δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου  Αλμωπίας Ν. Πέλλας”. 

 

4

΄Εγκριση Όρων Δημοπράτησης για το έργο “Συντήρηση και παρεμβάσεις σε γήπεδα του ΔΔ Αριδαίας  του Δήμου  Αλμωπίας Ν. Πέλλας”. 

 

5

΄Εγκριση  πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου”.

 

6

΄Εγκριση  πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ  Εξαπλατάνου”.

 

7

΄Εγκριση  πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Εξαπλατάνου”.

 

8

΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Περίκλειας - Λαγκαδιάς.

 

 

9

Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Αλμωπίας, για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ   Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α.  ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ”.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png