ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αποχετευτικό Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμού Αριδαίας –Β΄ Φάση Εκτύπωση
 

espa_dimos_almopias_low.jpg

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αποχετευτικό Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Δήμος Αλμωπίας

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΕΥΑ ΑλμωπίαςΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

8.862.098,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

23/12/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

24/11/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

31/12/2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ

Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και ΕΕΛ για τον οικισμό της Αριδαίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

1. Την κατασκευή του εσωτερικού ΔΑ Αριδαίας, το οποίο είναι βαρυτικό κι έχει συνολικό μήκος 29,5 χλμ (29,67 χλμ. σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των 2 αγωγών μεταφοράς μήκους 1,8 χλμ

2. Την κατασκευή ΕΕΛ, δυναμικότητας 7.250 ικ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στον ποταμό Μογλενίτσα μέσω του ποταμού Μαυροποτάμου

3. Την εκπόνηση της Προμελέτης, των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αριδαίας

4. Αρχαιολογικές εργασίες σε περίπτωση που βρεθούν αρχαιότητες

5. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση της πράξης.

Το παρόν έργο αποτελεί τ μ η μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η πράξη, η οποία κατά τη Β΄Φάση περιλαμβάνει τα κάτωθι: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Την ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Αριδαίας, το οποίο είναι βαρυτικό κι έχει υπολειπόμενο συνολικό μήκος 25.692μ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Την κατασκευή ΕΕΛ, δυναμικότητας 7.250 ικ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στον ποταμό Μογλενίτσα μέσω του ποταμού Μαυροποτάμου

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Την εκπόνηση της Προμελέτης, των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αριδαίας

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αρχαιολογικές εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών και ανασκαφικές εργασίες, στην περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες, και θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία από την ΙΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση της πράξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

apofasi_entaksis

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png