ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 15-12-2016

 

Αριθμ. Πρωτ: 33218

 

 

 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

 

:

:

:

:

:

 

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3.Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            Σας καλούμε να έρθετε στις  16  Δεκεμβρίου, του έτους 2016,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30΄   π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Παράταση της με αριθμ. 10513/28-04-2016 σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  της οικονομίας των προϊόντων  μέλισσας».

       Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω  στο ότι:

Η λήξη της σύμβασης του θέματος είναι στις 16 Δεκεμβρίου.

Η λήξη της πράξης είναι η 26η Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του Δήμου Αλμωπίας και την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ. στις 23/11.

Είναι απαραίτητη η παράταση της σύμβασης εντός του νέου χρονοδιαγράμματος, για την ολοκλήρωση δράσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Το θέμα έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος της πράξης.

 

  Εσωτερική  Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

- κ.Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη      

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

  


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png