ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία   08-12-

2016

 

Αριθμ.  Πρωτ:

32634

 

 

 

Ταχ

.Δ/νση 

Ταχ.

Κώδικας

Πληρο

φορίες

Τηλέφωνο

F A X

:

:

:

:

:

Δημα

ρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Αλμωπίας

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

του Νικολάου

3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του

Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης

του Παντελή

5. Μπογδ

άνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος

του Παναγιώτη

Ε Ν Τ Α

Υ Θ Α

                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε  στις  12  Δεκεμβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11:30   π. μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                  

1

Ψήφιση πιστώσεων

προϋπολογισμού,

οικονομικού

έτους 2016.

 

 

2

Τροποποίηση Κανονισμού

΄Αρδευσης Δήμου 

Αλμωπίας

 

3

Έγκριση για παράταση του έργου  με τίτλο «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ,

4ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ,

1ο-4ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ,

3ο & 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

(ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ),

Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ,

Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ

ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ,

Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,

Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ,

Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ,

Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ,

Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ

ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)»

 

 

4

Εκμίσθωση  δημοτικών

(πρώην σχολικών)

αγροτεμαχίων,

που βρίσκονται

στην Τ.Κ. Λυκοστόμου.

 

 

5

Εξέταση

της με

αριθμ. πρωτ.

25890/03-10-2016

Ένσταση της

ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

με θέμα "

7ος Λογαριασμός

του Έργου

«Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α

. 1ης Διαχειριστικής

Ενότητας Πέλλας

(ΧΥΤΑ Αλμωπίας)

και εκσυγχρονισμός

του υπάρχοντος

βιολογικού»

       

                                            

Εσωτερική  Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png