ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

                    Αριδαία  08-12-2016

 

                   Αριθμ. Πρωτ. 32585

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση  Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

:

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

58400 Εξαπλάτανος

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα

23843 - 50326

23840 - 41000

 

ΠΡΟΣ:

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Αλμωπίας

1.   κ. Γεωργίου Π. Χρήστο

2.   κ. Δόντσο  Ν.  Χρήστο

3.   κ. Βέσκο Χ. Δημήτριο

4.   κ. Κετικίδη Π.  Ιωάννη

5.   κ. Καλδερεμτζή Θ.  Δέσποινα  

6.   κ. Μπαγκή Ε. Αικατερίνη

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

             Σας καλούμε να έρθετε στις 12 Δεκεμβρίου  2016,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

ΘΕΜΑ 1o:Αίτηση της κας. Μουρατίδου Σοφίας  του Χαραλάμπου για προέγκριση χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για 3 έτη,  με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της «Καφετέρια» που βρίσκεται στην Τ.Κ Αψάλου.

 

 

2

ΘΕΜΑ 2o: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την  τροποποίηση του Κανονισμού άρδευσης  Δήμου  Αλμωπίας. 

 

 

                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δημάρχου

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρ/νη Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρωτόκολλο - Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png