ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Εξαπλάτανος 05-12-2016

Αριθ. πρωτ: 32304

 

Ταχ. Δ/νση    : Λ.Μ.Αλεξάνδρου12

Ταχ. Κώδικας: 584 00 Εξαπλάτανος

Τηλέφωνο     : 2384350314

Προς:

Κον  Πρόεδρο  Επιτροπής ποιότητας Ζωής

.

 

           

 

                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ :  Για Προέγκριση χορήγησης αδείας μουσικών οργάνων για 3 έτη

, με παράταση ωραρίου.

 

Α) Σας διαβιβάζω την αριθ.πρωτ.31987/1-12-2016 αίτηση της Μουρατίδου

Σοφίας

του Χαραλάμπους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως:  

1) Τιμολόγιο της εταιρίας ΑΕΠΙ για την Δημόσια εκτέλεση μουσικής.

2) Άδεια λειτουργίας καταστήματος.

3) Διπλότυπο είσπραξης 150,00 Ευρώ και βεβαίωση δημοτικής ενημερότητα.

4)Υ.Δ. ότι δεν χρησιμοποιεί μουσική από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης

(ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ)

5) Αριθ.πρωτ.ΔΥΠ/Β3/Φ.71δ/34895/14-10-2005 εγγράφου

της Δ/νσης Υγείας & Κοιν.

Μέριμνας,

Β) Σε εφαρμογή της «Α.Δ 3/96(1023/2/37-ια/08.01.1996),

(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β )

μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»

(άρθρο 3   παράγραφος 3 «Η ανωτέρω

άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο

και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα

από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα   

με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση

του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους,

για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα

και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 

02.00 ώρα

,με την προϋπόθεση ότι

δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»)

και

Γ) Αριθμ. Οικ. 61167/2007 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄ 2438/28.12.2007)
 περί καθορισμού ύψους παραβόλου για άδεια λειτουργίας μουσικής
 και συγκεκριμένα
 διάρκεια μέχρι και ένα (1) έτος 75,00 €,διάρκεια από ένα (1) 
έως και τρία (3) έτη 150,00 €
 και διάρκεια από τρία (3) έτη και άνω 300,00 €

Παρακαλώ για λήψη απόφασης

για χορήγηση άδειας μουσικών

οργάνων διάρκειας  τριών

(3) ετών με παράταση ωραρίου.

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος

 

Τραϊανού Αθανάσιος

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png