ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 25-11-2016

 

Αριθμ. Πρωτ. 31573

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση  Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

:

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

58400 Εξαπλάτανος

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα

23843 - 50326

23840 - 41000

 

ΠΡΟΣ:

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Αλμωπίας

1.     κ. Γεωργίου Π. Χρήστο

2.     κ. Δόντσο  Ν.  Χρήστο

3.     κ. Βέσκο Χ. Δημήτριο

4.     κ. Κετικίδη Π.  Ιωάννη

5.     κ. Καλδερεμτζή Θ.  Δέσποινα  

6.   κ. Μπαγκή Ε. Αικατερίνη

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να έρθετε στις 01 Δεκεμβρίου  2016,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

ΘΕΜΑ 1o: «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2015 (άρθρο 73 παρ. 2  του Ν.3852/2010)».

 

 

2

ΘΕΜΑ 2o: Εισήγηση  του  γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  του Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης  Δήμου Αλμωπίας, για την ανάκληση ΄Αδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος , που βρίσκεται στην Αριδαία.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δημάρχου

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

- Πρ/νη Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρωτόκολλο - Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png