ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 22-11-2016

 

Αριθμ. Πρωτ: 31218

 

 

 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

 

:

:

:

:

:

 

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Αλμωπίας

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3.Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις  24  Νοεμβρίου, του έτους 2016,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30΄   π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.2- Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας».

ΘΕΜΑ 2ο

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  της οικονομίας των προϊόντων της μέλισσας».

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για τη  δικάσιμο της 25ης/11/2016 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας, με αριθμ. καταθ. 31/2015.

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω, για τα δύο πρώτα θέματα, στο ότι, α)η λήξη των συμβάσεων των ανωτέρω θεμάτων είναι  στις 26 Νοεμβρίου, β) η λήξη των  πράξεων  είναι η 26η Δεκεμβρίου, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του Δήμου  Αλμωπίας και την έγκριση  της παράτασης  από το Δ.Σ. στις 23-11-16, γ) είναι απαραίτητη η παράταση  των  συμβάσεων  εντός του νέου χρονοδιαγράμματος, για την ολοκλήρωση δράσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη, δ) η  έγκριση των  παρατάσεων  αυτών  πρέπει να γίνουν  πριν τη λήξη  των συμβάσεων (δηλαδή πριν τις 26-11-16), ε) δεν ήταν δυνατό να τεθούν τα θέματα σε προηγούμενη συνεδρίαση γιατί προϋπόθεση συζήτησής τους είναι η έγκριση των παρατάσεων των πράξεων από το Δημοτικό Συμβουλίου, το οποίο ορίστηκε στις 23-11-2016.

Το   3ο   θέμα είναι κατεπείγον διότι το δικαστήριο είναι προγραμματισμένο στις 25/11/2016.                      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png