ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Λ. Μ. Αλεξάνδρου  12

Ταχ. Κώδ. :58400 Εξαπλάτανος

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350325

FAX : 2384041000

 

 

           Εξαπλάτανος  20 / 10 / 2016

           Αρ. Πρωτ.:  27975

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 2616

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης και Φιλώτειας

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας»

4) Τις ανάγκες της αγοράς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   Η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Πολυκάρπης και Φιλώτειας της Παρασκευής 28 Οκτωβρίου 2016, να διενεργηθεί το Σάββατο 29 Οκτωβρίου  2016, λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.  Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.                                                                          

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

                                                                                                 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.        Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2.        Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς

3.        Πρόεδρο Τ.Κ. Πολυκάρπης

4.        Πρόεδρο Τ.Κ. Φιλώτειας

5.        Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

6.    Δ/νση Οικονομικών

7.    Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png