ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

                    Αριδαία 13-10-2016

 

                   Αριθμ. Πρωτ.27325

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση  Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

:

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

58400 Εξαπλάτανος

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα

23843 - 50326

23840 - 41000

 

       ΠΡΟΣ:

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Δήμου Αλμωπίας

1.     κ. Γεωργίου Π. Χρήστο

2.     κ. Δόντσο  Ν.  Χρήστο

3.     κ. Βέσκο Χ. Δημήτριο

4.     κ. Κετικίδη Π.  Ιωάννη

5.     κ. Καλδερεμτζή Θ.  Δέσποινα  

6.   κ. Μπαγκή Ε. Αικατερίνη

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

             Σας καλούμε να έρθετε στις 24 Οκτωβρίου 2016,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12:00 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Εισήγηση- πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για την ίδρυση και λειτουργία χριστουγεννιάτικου χωριού.

 

2

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο: Α)Για  την έγκριση  του κανονισμού λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου χωριού του Δήμου Αλμωπίας Β) Για την σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης.

 

 

                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

 

    ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δημάρχου

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

- Πρ/νη Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρωτόκολλο - Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png