ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 29-9-2016

 

Αριθμ. Πρωτ. 25586

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση  Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

:

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

58400 Εξαπλάτανος

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα

23843 - 50326

23840 - 41000

 

ΠΡΟΣ:

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Αλμωπίας

1.   κ. Γεωργίου Π. Χρήστο

2.   κ. Δόντσο  Ν.  Χρήστο

3.   κ. Βέσκο Χ. Δημήτριο

4.   κ. Κετικίδη Π.  Ιωάννη

5.   κ. Καλδερεμτζή Θ.  Δέσποινα  

6.   κ. Μπαγκή Ε. Αικατερίνη

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις 3 Οκτωμβρίου 2016,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Αίτηση της κας.Μπάτση Θεοδώρας του Δημητρίου, για χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (Πρατήριο άρτου ) που βρίσκεται  στην  Τ .Κ Προμάχων

 

2

Αίτηση της κας.Πρίτου Ελένης του Δημητρίου για χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (Παντοπωλείο - Οπωροπωλείο - Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής-Πρατήριο Άρτου -Προϊόντα Αλλαντοποιίας και Τυροκομίας –Κάβα εμφιαλωμένων ποτών)  που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Φιλώτειας

 

3

 

 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς Πολυκάρπης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκάρπης.

 

 

4

 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επέκταση της Λαϊκής Aγοράς Αψάλου, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αψάλου. 

 

5

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς Εξαπλατάνου, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαπλατάνου.

 

 

6

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα «Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας, λόγω της εκτέλεσης εργασιών για το έργο (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας)».

 

 

                           

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δημάρχου

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

- Πρ/νη Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρωτόκολλο - Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png