ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις  15  Σεπτεμβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00΄  π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                      ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

2

Όροι εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην Σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο αγρόκτημα  Τ.Κ. ΄Ορμας. 

3

΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΠΟΤΑ Υπ. Αποφ. 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 19.954,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

4

΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης- λιπαντικά )για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), έτους 2016 με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 458.696,82  ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 

5

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2017.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                                                   


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png