ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 2-9-2016

 

Αριθμ. Πρωτ. 22219

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση  Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

:

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

58400 Εξαπλάτανος

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα

23843 - 50326

23840 - 41000

 

ΠΡΟΣ:

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Αλμωπίας

1.   κ. Γεωργίου Π. Χρήστο

2.   κ. Δόντσο  Ν.  Χρήστο

3.   κ. Βέσκο Χ. Δημήτριο

4.   κ. Κετικίδη Π.  Ιωάννη

5.   κ. Καλδερεμτζή Θ.  Δέσποινα  

6.   κ. Μπαγκή Ε. Αικατερίνη

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Το αριθμ.πρωτ.21052/24-08-16 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου  Αλμωπίας με θέμα : «Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

 

 

2

Αίτηση του κ.Κεχαγιά Βασιλείου του Γεωργίου, για χορήγηση παράτασης προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕ) επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας)(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Σωσσάνδρας, λόγω λήξης της προηγούμενης.

 

 

3

 

 

Αίτηση του κ.Τότσα Πέτρου του Αναστασίου, για χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις λιανικής διάθεση τροφίμων (Παντοπωλείο- Πρατήριο Άρτου)» που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Θεοδωρακίου.

 

 

4

 

Αίτηση της κας.Στογιάννη Ελεάννας του Δημητρίου, για προέγκριση χορήγησης αδείας μουσικών οργάνων για (1) έτος, με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Τσάκων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δημάρχου

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

- Πρ/νη Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρωτόκολλο - Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png