ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

                        Αριδαία 26-08-2016

 

                       Αριθμ. Πρωτ: 21365

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

 

 

:

:

:

:

:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

 

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3.Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6.Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

           

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 31 Αυγούστου,  του έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                      ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Γενική αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2016 – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

 

3

Παραλαβή τμήματος “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ”

 

4

Ορισμός πληρεξουσιου δικηγόρου για παράσταση  και έγκριση δαπάνης για  ανακοπή (Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας), αίτηση αναστολής και προσωρινής  διαταγής κατά   του πρώτου απογράφου εκτέλεστου της υπ΄αρ. 6/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας  και ορισμός πληρεξουσιου δικηγόρου για παράσταση “Ανακοπή του από 26/7/2016 κατασχετηρίου εις Χείρας της Εθνικής Τράπεζας ( κατάθεση, συζήτηση,  για την πιο πάνω υπόθεση)”.

 

-΄Εγκριση δαπάνης για τις επιδόσεις από τον δικαστικό επιμελητή, για τις παραπάνω  πράξεις.

 

5

Ορισμός πληρεξουσιου δικηγόρου για  κατάθεση παρέμβασης σε ασφαλιστικά από το Δήμο Αλμωπίας  κατά της Εθνικής Τράπεζας τα οποία δικάζονται την 8/9/2016 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας.

 

 

6

΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Υδραίας

 

7

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων  Αλώρου

 

 

 

 

 

                                                   

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο, αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png