ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

                    Αριδαία 9-8-2016

 

                   Αριθμ. Πρωτ19996.

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση  Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

:

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

58400 Εξαπλάτανος

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα

23843 - 50326

23840 - 41000

 

       ΠΡΟΣ:

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Δήμου Αλμωπίας

1.     κ. Γεωργίου Π. Χρήστο

2.     κ. Δόντσο  Ν.  Χρήστο

3.     κ. Βέσκο Χ. Δημήτριο

4.     κ. Κετικίδη Π.  Ιωάννη

5.     κ. Καλδερεμτζή Θ.  Δέσποινα  

6.   κ. Μπαγκή Ε. Αικατερίνη

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

             Σας καλούμε να έρθετε στις 17 Αυγούστου 2016,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Ανακοίνωση εγγράφων.

 

2

Αίτηση της κας.Τσουλφά Χριστίνας του Παύλου, για χορήγηση νέας προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας)(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» που βρίσκεται  στον οικισμό Αετοχωρίου  Τ.Κ. Νότιας, λόγω λήξης της προηγούμενης.

 

3

 

 

Αίτηση της κας.Τουμανίδου Σοφίας του Ηλία, για χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (Πρατήριο Άρτου- Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής) που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

 

4

 

Αίτηση του κ.Ζουμπούλη Φωτίου του Ιωάννη, για χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων (Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής) που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

 

5

Αίτηση του κ.Μίγδη Πέτρου του Βασιλείου, για προέγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, με παράταση ωραρίου του καταστήματος του «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος» που βρίσκεται στην Τ.Κ Αρχαγγέλου.

 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

 

                     ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Δημάρχου

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

- Πρ/νη Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων

- Πρωτόκολλο - Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png