ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                  

 

 

 

                 

 

                        Αριδαία 04-08-2016

 

                         Αριθμ. Πρωτ: 19609

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

 

 

:

:

:

:

:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

 

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

 

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 10 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

                               ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

Παράταση της σύμβασης  «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.1- Δράσεις διαχείρισης».

2

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.2- Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας».

3

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης  της οικονομίας των προϊόντων της μέλισσας».

4

 Παράταση της σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».

5

Παράταση της σύμβασης «Υλοποίηση  της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης».

6

Παράταση σύμβασης του έργου “Κατασκευή τσιμενταύλακα ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων”.

7

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

 

8

Εξέταση ένστασης επί του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο "Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης  Διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος "Βιολογικού".

9

Απευθείας ανάθεση του έργου ¨Αντικατάσταση καθιστικών στο ανοιχτό θέατρο Αριδαίας.

 

10

Απευθείας ανάθεση του έργου¨Συντήρηση Δασικής οδοποιίας Θεοδωρακίου¨

 

11

Απευθείας ανάθεση του έργου¨Καθαρισμός χωμάτινων αυλακιών, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων ΔΕ Εξαπλατάνου΄

 

12

Απευθείας ανάθεση του έργου¨Καθαρισμός χωμάτινων αυλακιών, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων ΔΕ Αριδαίας΄

 

13

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο ¨Συντήρηση και επισκευή της στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας¨

 

           

 

 

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο, αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png