ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 18 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.

ΘΕΜΑ 2ο 

8η Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 -Β’ Τριμήνου.(Εισήγηση στο Δ.Σ. Δήμου Αλμωπίας).

ΘΕΜΑ 3ο 

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 4ο  

Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος Δράσεων 5.1 και 5.2 της σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».

ΘΕΜΑ 5ο

Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου».

ΘΕΜΑ 6ο   

Παράταση σύμβασης του έργου « Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων».

ΘΕΜΑ 7ο 

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 8ο  

Αίτημα για παράταση παράδοσης παραδοτέου της υπ’αριθμ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.2-Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας».

ΘΕΜΑ 9ο  

Διάλυση σύμβασης του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού
Γαρεφείου".

ΘΕΜΑ 10ο  

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μερική τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλμωπίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png