ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 5 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.

ΘΕΜΑ 2ο 

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο 

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1ο-4ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3ο & 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)».

ΘΕΜΑ 4ο  

 Έγκριση  πρακτικών πρόχειρου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   “ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ’’ και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στον ανάδοχο προμηθευτή.

ΘΕΜΑ 5ο

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ¨ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ.Ε..

ΘΕΜΑ 6ο   

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ¨.

ΘΕΜΑ 7ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Υδραίας(πρώην σχολική περιουσία).


ΘΕΜΑ 8ο   

Εξέταση της υπ.αριθ.πρωτ.15761/23-06-2016 ένστασης επί του Πρακτικού  Διενέργειας για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Φωτιστικά σώματα κλπ)».

ΘΕΜΑ 9ο

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Φωτιστικά σώματα κλπ)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png