ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 16 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο 

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Αψάλου (πρώην σχολική περιουσία).

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο «AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο  

Ορισμός ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής  αγωγής , σε ποινική υπόθεση η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης στις 2/6/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ..

ΘΕΜΑ 5ο  

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 27/10/2016 και με αριθμό κατάθεσης 27/2016 αγωγή του Γεωργίου Ελευθερίου η οποία εκδικάζεται ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών.

ΘΕΜΑ 6ο   

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να παραταθεί στις 20/5/2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας (απ. κατάθεσης αγωγής 753/2015).

ΘΕΜΑ 7ο   

Άσκηση ειδικών μέσων κατά την από 19/4/2016 οριστικού προσδιορισμού της ΔΟΥ  Εδέσσης με αριθμό απόφασης 39/2016.

ΘΕΜΑ 8ο  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΘΕΜΑ 9ο  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ΄΄.

ΘΕΜΑ 10ο   

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ. Αποφ. 11389/93 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την προμήθεια   ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας .

ΘΕΜΑ 11ο  

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αριδαίας».

ΘΕΜΑ 12ο   

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Εξαπλατάνου».

ΘΕΜΑ 13ο  

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αριδαίας».

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Υπογραφή της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Αριδαίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png