ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και Εξαπλατάνου

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και Εξαπλατάνου Εκτύπωση
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 1078

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και  Εξαπλατάνου   

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας»

4) Τις ανάγκες της αγοράς. Εισερχόμενο

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α) Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Πολυκάρπης της Μεγάλης Παρασκευής 29 Απριλίου 2016, να διενεργηθεί το Μεγάλο Σάββατο 30 Απριλίου 2016 σύμφωνα με την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας.

Β) Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Αψάλου  της  Δευτέρας 2 Μαΐου  2016, να διενεργηθεί το Μεγάλο Σάββατο 30 Απριλίου 2016, λόγω της αργίας της Δευτέρας του Πάσχα.

Γ) Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Εξαπλατάνου της Τρίτης 3 Μαΐου 2016, να διενεργηθεί την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, λόγω του καθορισμού της Τρίτης 3/5/2016 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας (εργατική πρωτομαγιά), για όλες τις εργασίες γενικά οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές σύμφωνα με την αριθμ. 12618/288/17.3.2016 Υπουργική Απόφαση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

   ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png