ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 25 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο 

Αίτημα για παράταση παράδοσης παραδοτέου της υπ’αριθμ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου.

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση των δικαστικών εξόδων που προκύπτουν από την με αριθ. 224/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης

ΘΕΜΑ 4ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση της με αριθ. 6/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης

ΘΕΜΑ 5ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 7/2016 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 6ο   

Ακύρωση της αριθ. 36/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην ‘’Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ»’’

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αριδαίας».

ΘΕΜΑ 8ο   

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Εξαπλατάνου».

ΘΕΜΑ 9ο   

Έγκριση όρων διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αριδαίας».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png