ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας. Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλμωπίας, στην Αριδαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η του μηνός Μαρτίου, έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 (8:00 μ.μ.), για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις    διατάξεις του άρθρου 76    του Ν. 3852/2010. Σε  περίπτωση έλλειψης  απαρτίας, η συ νε δρίαση  θα γίνει  την  αμέσως   επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Γνωμοδότηση       για      το      Τοπικό      Σχέδιο      Διαχείρισης

Απορριμμάτων του Δήμου Αλμωπίας

2

Γνωμοδότηση για την κλειστή αγορά Αριδαίας

3

Γνωμοδότηση για τα αδέσποτα ζώα

 

(Θα  ακολουθήσουν  και  εισηγήσεις  για  το  2ο   και  3ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png