ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στο Δήμο Αλμωπίας

Χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στο Δήμο Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Εξαπλάτανος  03-03-2016

    ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                           Aριθ. Πρωτ.:  5644

    ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

    Ταχ.Δ/νση : Λ.Μ.Αλεξάνδρου 12                                                         

    Ταχ. Κωδ. : 58400 Εξαπλάτανος                                                            

    Πληροφορίες:  Γ. Ελπασίδου                                                                        

    Τηλέφωνο: 2384350325                                                             

    Fax:  2384041000                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στο Δήμο Αλμωπίας

 

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

·         Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

·         Τις διατάξεις του άρθρου 22 (Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο) του ν. 4264/2014 όπως ισχύει.  

·         Την υπ΄αριθμ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Πρόταση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου”.

·         Την υπ΄αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας “Τροποποίηση της αριθμ. 219Α/2011 απόφασης ΔΣ περί «Επιβολής ενιαίου συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, υπέρ Δήμου Αλμωπίας».

·         Την αριθμ. πρωτ. 400815/2387/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πέλλας με θέμα “Χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με τον ν. 4264/2014” με την οποία καθορίσθηκε ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών όσο αφορά το Δήμο Αλμωπίας, συνολικά σε τέσσερις (4) άδειες καθώς και το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους γι αυτές.

·         Την υπ΄ αρίθμ. 284/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αλμωπίας.

Η κατανομή κατά κατηγορία αδειών και θέση  είναι η κάτωθι:

     Μία (1) άδεια για καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος,  στην Αριδαία στο στενό δίπλα στο Ξενιτίδειο, με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο Ανοίξεως, ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.

Μια (1) άδεια για καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος, στην Άψαλο μετά τον φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της Τοπικής Κοινότητας,  ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.

Μία (1) άδεια για στάσιμο μικροπωλητή τροφίμων ή ποτών  απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο, διαστάσεις θέσεως 4,00μ χ 1,00μ.

Μία (1) άδεια για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, στην Κεντρική Πλατεία της Τ.Κ. Όρμας διαστάσεις θέσεως  3,00μ χ 1,00μ.

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας, στα Τοπικά Ηλεκτρονικά Μέσα  και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αριδαίας   και του καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png