ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 1 Mαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY  IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)”.

ΘΕΜΑ 3ο  

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ».

ΘΕΜΑ 4ο 

Τροποποίηση της με αρ.352/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Συγκρότηση  Επιτροπής Παραλαβής Χαρακτηρισμού Εδάφους

Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών 

Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών

για το έργο  υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».            

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του φακέλου και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο "Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου " της πράξης "Living history, Living nature II".

ΘΕΜΑ 6ο

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας και τον επανακαθορισμό της μηνιαίας συμβατικής προθεσμίας του Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση, του έργου ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού¨».

ΘΕΜΑ 7ο  

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 345/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του έργου ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού¨».

ΘΕΜΑ 8ο    

Έγκριση παράτασης της σύμβασης με τίτλο Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας(ΧΥΤΑ Αλμωπίας)».

ΘΕΜΑ 9ο  

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης για εκδίκαση αγωγής με αριθμό κλήσης ΚΛ 1171/2015.

ΘΕΜΑ 10ο    

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης για εκδίκαση αγωγής με αριθμό κλήσης ΚΛ 1173/2015.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png