ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα   18.00΄ (6.00 μ.μ),  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το 2016

 

2ο

Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2016

 

3ο

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

4ο

Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους

5ο

2η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

6ο

Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Γεωργιάδη Θεόδωρο του Διογένη, λόγω της παραίτησης της κατόχου αυτής, Γεωργιάδου Σοφίας του Ηλία.

7ο

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων Δήμου Αλμωπίας

8ο

Προέγκριση Μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία των Ποντίων στην Τοπική Κοινότητα Τσάκων

9ο

Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Επιτροπής Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προέγκριση Μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία των Ποντίων στην Τοπική Κοινότητα Τσάκων

10ο

Επικαιροποίηση της αρίθ. 293/2013 Απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας με θέμα «Έγκριση ανταλλαγής δημοτικού με ιδιωτικό ακίνητο για την κατασκευή του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και έγκριση διενέργειας των εκτιμήσεων των αξιών  των δύο ακινήτων από πιστοποιημένο εκτιμητή καθώς η αξία τους υπερβαίνει το όριο των 20.000.000δρχ. (58.694,05ευρώ, άρθρο 23, παρ.2)»

11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

12ο

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Ασφαλτόστρωση στη Δ.Ε. Αριδαίας»

13ο

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

14ο

Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2016.

15ο

Αντικατάσταση μελών ΔΗΚΕΑ, λόγω παραίτησης.

16ο

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ, οικ. έτους 2016

17ο

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού για το έτος 2016.

18ο

Τροποποίηση της με αρίθ. 348/2011 απόφασης Δ.Σ. και αποδοχή  προσφοράς εθελοντικής εργασίας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

19ο

Έγκριση πίστωσης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, κ. Μπάτση Χρήστου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png