ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριδαία     03/02/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αρ. πρωτ.: 14

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Τηλ.: 23843 50282

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια υλικών αναγόμωσης Πυροσβεστήρων για τις   ανάγκες των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 05/02/2016 και ώρα από 10:00 π.μ.. έως τις 12:00μ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού  1.095,31 €.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του ενδεικτικού προϋπολογισμού-τεχνικών προδιαγραφών μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της σχολικής επιτροπής.   Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο ανωτέρω γραφείο από τις 10:00πμ έως τις 12:00μ, σε φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος .   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png