ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και Προμάχων

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και Προμάχων Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αριδαία  21 / 12 /2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ         Αρ. Πρωτ.:  36090

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Λ. Μ. Αλεξάνδρου 12, Εξαπλάτανος

Ταχ. Κώδ. :58400

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350325

FAX : 2384041000

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 3913

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών των Τ.Κ. Πολυκάρπης και Προμάχων

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας με θέμα “Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας” σύμφωνα με την οποία “Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να μην είναι εργάσιμες απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορούν να λειτουργήσουν την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη μέρα”.

4) Τις ανάγκες της αγοράς.

                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

α) Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πολυκάρπης,  της Παρασκευής 1 Ιανουαρίου 2016, να διενεργηθεί το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς.

β) Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς των Προμάχων, της Τετάρτης 6 Ιανουαρίου 2016, να διενεργηθεί την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016, λόγω της αργίας των Θεοφανείων.

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.      Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2.      Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς

3.      Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

4.   Πρόεδρο Τ.Κ. Πολυκάρπης

5.   Πρόεδρο Τ.Κ. Προμάχων

6.   Δ/νση Οικονομικών

7.   Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png