ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις 29 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 2ο 

Απαλλαγή υπολόγου από εντάλματα προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ.97/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ 4ο 

Άσκηση ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ. 282/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.

ΘΕΜΑ 5ο 

Παράταση σύμβασης του έργου « Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πλατειών ,πεζοδρομίων κλπ Δ.Ε. Αριδαίας» .

ΘΕΜΑ 6ο  

Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου».

ΘΕΜΑ 7ο 

Κατακύρωση του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού έργου ¨Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών ΔΕ Αριδαίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png