ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα   18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ü 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας

2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών από πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο 5μηνης απασχόλησης» μηνός Αυγούστου –

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.  

3ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.580,00€, που αφορά: «Αποζημίωση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή, διενέργεια εκλογών 2015» – 34η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

4ο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλμωπίας

5ο

Διαγραφές ή μη οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους

6ο

35η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

7ο

Τροποποίηση τελών άρδευσης (Απόφ. 239/2015 Οικονομικής Επιτροπής)

8ο  

Μεταβίβαση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον οικισμό Ριζοχωρίου της Τ.Κ. Μηλέας, λόγω θανάτου.

9ο

Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

10ο

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Μελέτη Υδραυλική Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ.Λουτρακίου»

11ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε.Εξαπλατάνου»

12ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε.Αριδαίας»

13ο

Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ.Μηλέας»

14ο

Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής ανάδειξης του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου» και καθορισμός του τρόπου διαγωνισμού.

15ο

Παραχώρηση δημοτικής έκτασης του Δήμου Αλμωπίας για την Ανάπτυξη Εργοταξίου της Κ/ΞΙΑΣ ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ- ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ, Ανάδοχος Κ/ΞΙΑ του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Οικισμού Αριδαίας»

16ο

Κοπές επικίνδυνων δέντρων σε δημοτικά διαμερίσματα

17ο

Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των  5.869,41€, λόγω παραίτησης (ΑΔΣ 254/2014)

18ο

Υποβολή για έγκριση πινάκων εγγράφων προς εκκαθάριση αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας.

19ο

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πράξης «Απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Ν. Πέλλας» (ΑΔΑ:7ΗΙΚ465Θ1Ω-ΙΘΛ) 

20ο

Εξέταση αίτησης του κ.Μήλη Σαράντη του Δημητρίου για μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

21ο

Έγκριση για την μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Μπίνου Δημητρίου για την συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα (30/11 – 1/12/2015) και έγκριση πίστωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png