ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Aνάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Eπιτροπές

Aνάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Eπιτροπές Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

Αριδαία 27  /10/2015

Αρ. Πρωτ. 224

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  που θα συμμετέχουν ως μέλη [τακτικά και  αναπληρωματικά] για τη συγκρότηση

 Α]Επιτροπής  καλής εκτέλεσης    εργασιών και πραγματοποίησης μεταφορών, [άρθρο 67 παρ. 1, άρθρου 70  παρ. 1. του ΠΔ 28/1980]  [ένα [1] τακτικό και ένα [1] αναπληρωματικό]

Β]Επιτροπή παραλαβής     έργων επισκευής και  συντήρησης σχολικών κτιρίων έως 1.000.000 δραχμών [2.934,70 ευρώ] [άρθρο 2 ΚΥΑ 13172/1995 [ΦΕΚ 217/τ.Β΄/1995] [ένα [1] τακτικό και ένα [1] αναπληρωματικό]

Γ]Επιτροπής Παραλαβής   έργων   και  συντήρησης σχολικών κτιρίων έως 2.000.000 δραχμών [5.869,40 ευρώ] [ΚΥΑ 13172/1995 [ΦΕΚ 217/τ.Β΄/1995] [δυο [2] τακτικά και δυο  [2] αναπληρωματικά]

Γνωστοποιούμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Αλμωπίας την Δευτέρα 02/11/2015 , ώρα 13.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις παραπάνω Επιτροπές.

  Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό  κατάστημα   και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png