ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Παύση λειτουργίας τη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 των σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκ

Παύση λειτουργίας τη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 των σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκ Εκτύπωση
 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριδαία 26/10/2015

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριθμ. Πρωτ. 30883

                                                  Αριθμ. Αποφ. 3105

Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδικας :  584 00 Αριδαία

Πληροφορίες :Γραφ. Δημάρχου

Τηλ: 23843 50211

email:syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος  Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη :

 

1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000  «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

      τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

2.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τεύχος Α’/2010)

«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

3.Το με αριθμ. ΦΕΚ 249/τ. Α’/10-12-1957 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο ορισμός της 4ης Νοεμβρίου ως ημέρας επίσημης αργίας για την Αριδαία, λόγω Επετείου Απελευθέρωσης από τους Τούρκους το 1912.

4.Το γεγονός ότι την ημέρα της Απελευθέρωσης είναι αργία για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

5.Επειδή την ανωτέρω ημερομηνία τελείται παρέλαση στην πόλη της Αριδαίας προς τιμή των ηρωικών προγόνων μας, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλμωπίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

 

       Την παύση λειτουργίας τη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αλμωπίας, επέτειο απελευθέρωσης της Αλμωπίας από τους Τούρκους.

        Η παρούσα να κοινοποιηθεί α) στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας, με την αποκλειστική ευθύνη της κοινοποίησής της σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας, β) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλμωπίας και στο Αστυνομικό Τμήμα της Αριδαίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png