ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριδαία 27/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                               Αρ. Διακήρυξης.:  1 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :  23840350282

e-mail.:   « sxol.ep.A@gmail.com

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

« ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου για ένα έτος (12 μήνες), προϋπολογισμού  35.226,12 € (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 11:00 μέχρι 11:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αλμωπίας,  μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου .

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  και την αρμόδια υπάλληλο Ίσκου Μαρία στα  τηλ.23843 50282.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png