ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές arrow Εργασίες συντήρησης των καυστήρων σχολικών κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εργασίες συντήρησης των καυστήρων σχολικών κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΡΙΔΑΙΑ       27/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   179

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50207

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                  

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε εργασίες συντήρησης  των  καυστήρων σχολικών κτιρίων της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Οι εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση της στέγης είναι :

 

• Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

• Ασφαλή απομάκρυνση του καυστήρα (ολική ή μερική) από το λέβητα

• Άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισμού

• Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης, της εσωτερικής

θερμαντικής επιφάνειας και των διαδρομών των καυσαερίων, με κατάλληλες

συρμάτινες βούρτσες.

• Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπεκ.

• Πολύ καλός καθαρισμός όλων και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων

• Έλεγχος και καθαρισμός φωτοαντίστασης ή φωτοκυτάρου

• Αντικατάσταση φθαρμένων μικροϋλικών  και  μικροεξαρτημάτων

• Αντικατάσταση μπεκ

• Καθαρισμός φτερωτής κινητήρα

• Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου

• Άρμοση όλων των εξαρτημάτων

• Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας,

πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβύσματα.

• Έναυση με τη φωτοαντίσταση κρυμμένη για δοκιμή και μέτρηση χρόνου

ασφαλείας.

• Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων.

• Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και

ηλεκτρικών, σε όλους του λέβητες, boiler κλπ και των διατάξεων ανοδικής

προστασίας. Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το

οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες,

βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).

 

Το κόστος των παραπάνω εργασιών εκτιμάται στα  4.728,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που θέλουν να αναλάβουν την εργασία, να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου   και     ώρα 11:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Παλαιό Δημαρχείο [Λ Κύπρου αρ. 32].

    Για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024772)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png