ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Λουτρακίου

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Λουτρακίου Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αριδαία  11 / 8 /2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ          Αρ. Πρωτ.:  22516

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350221

FAX : 2384021226

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2064

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Λουτρακίου

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας»

4) Τις ανάγκες της αγοράς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Λουτρακίου, του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2015, να διενεργηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2015 (ωράριο λειτουργίας από τις 16.00 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.), λόγω της αργίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png