ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 27/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 27/2014 Εκτύπωση
 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.ΩΚΔΦΩΨΩ-67Ψ-208

ΘΕΜΑ 2ο

Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης: «Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο πλαίσιο της πράξης “Living history-living nature”

 75ΖΛΩΨΩ-ΥΗΡ

ΘΕΜΑ 3ο

Εξέταση της υπ.αριθ.29758/27-10-2014 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και λήψη σχετικής απόφασης.

6ΒΦΥΩΨΩ-ΟΕΝ

ΘΕΜΑ 4ο

Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.29678/24-10-2014 δήλωσης επιβολής κατάσχεσης κατά του Δήμου Αλμωπίας, εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

6Λ0ΣΩΨΩ-ΓΒΠ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png