ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας

Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΛΛΑΣ                           Αριδαία 15 / 12 /2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ.:  34014

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ. :58400 Αριδαία

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350221

FAX : 2384021226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 2969

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Τις ανάγκες της αγοράς.

4) Προφορικό αίτημα του Προέδρου του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Αλμωπίας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αριδαίας  της Πέμπτης  25 Δεκεμβρίου 2014, να διενεργηθεί τη Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου  2014, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων. Επίσης η λαϊκή αγορά Αριδαίας της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2015, να διενεργηθεί τη Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

3. Πρόεδρο Δ.Κ. Αριδαίας

4. Γραφείο Δημάρχου

5. Δ/νση Οικονομικών

6. Αρχείο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png